ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Hotel SBS Grand

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 450 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 550 ಯಿಂದ

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 150 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 98423 3 8111

No 58 D.J.Nagar, Masakalipalayam Road, Hope College, Coimbatore
+91 98423 38111
sbsgrand2@gmail.com
http://www.sbsgrand.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ