ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Subaveena Banquet Hall

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 400 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 500 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 160, 375 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 94433 5 6980

No 179,Dr. Krishnaswamy Mudaliyar Road, R S Puram, Coimbatore
+91 94433 56980
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ