ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

The Residency Towers

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,100 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 1,200 ಯಿಂದ

5 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|5 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 40, 40, 40, 100, 400 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 422 224 1414

Behind Residency, Avinashi Rd, P N Palayam, Coimbatore
+91 422 224 1414
https://www.facebook.com/ResidencyTowersCoimbatore/
http://www.theresidency.com/residencycoimbatore/
bqtcbe@theresidency.com
resvcbe@theresidency.com
rescbe@theresidency.com
rescbe@vsnl.com
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ