ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

The Castello Residency

ಸಸ್ಯಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 470 ಯಿಂದ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ತಟ್ಟೆ ₹ 570 ಯಿಂದ

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 30, 80 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 422 290 5888

12/207, Avinashi Road, Sitra, Coimbatore
+91 422 290 5888
+91 95003 60836
reservation@thecastelloresidency.com
http://www.thekrresidency.com/
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ